Privacyverklaring


Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?

RDV4HIRE.NL, Markengouw 281, 1024EB Amsterdam the Netherlands
hieronder genoemd, RDV4HIRE.NL, is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens.

Welke gegevens van jou worden verwerkt en verzameld door RDV4HIRE.NL?

Als je via onze website www.rdv4hire.nl contact via de mail opneemt
vragen wij om gegevens benodigd om de aanvraag te kunnen verwerken.

- Naam
- Adres
- Woonplaats
- Telefoonnummer
- IBAN
- Email

Wat doet RDV4HIRE.NL met je gegevens?

De verzamelde gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verwerking van uw aanvraag en voor het delen van informatie in de toekomst. Je gegevens worden nooit gedeeld met derden.

RDV4HIRE.NL verkoopt je gegevens niet aan derden.

Met jouw toestemming zal RDV4HIRE.NL je emailadres gebruiken om je op de hoogte te houden van de status van uw werk, facturering en eventuele betaalverzoeken.

Als je in de toekomst niet door RDV4HIRE.NL benadert wenst te worden, kan je je hiervoor afmelden via een email aan remco@rdv4hire.nl of telefonisch via de eigenaar op: +31(0)6 24 57 2002

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

RDV4HIRE.NL is wettelijk verplicht om jouw gegevens in sommige gevallen met derden te delen. Je kunt daarbij denken aan de verstrekking van gegevens voor een strafrechtelijk onderzoek aan bevoegde autoriteiten of ingeval van bewind voering.

Bewaartermijn gegevens.

RDV4HIRE.NL bewaart je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor we jouw gegevens gebruiken. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en waarvoor we ze verwerken. Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Anonimiseren betekent dat je persoonsgegevens worden ontdaan van alle mogelijk identificerende kenmerken.

Rechtsgronden.

Om persoonsgegevens te mogen verwerken moeten we ons kunnen beroepen op een rechtsgrond. We beroepen ons op de volgende rechtsgronden:

- Noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst
- Uitvoering van een wettelijke verplichting (bv 7 jarige bewaarplicht facturen voor belastingdienst)
- Gerechtvaardigd belang: verbetering dienstverlening, fraudepreventie, marketing en verkoop
- Toestemming: bijvoorbeeld het sturen van een persoonlijke voorstel op basis van je gegevens

Inzien, wijzigen, of verwijderen persoonsgegevens.

Je kan via onze klantenservice een verzoek indienen tot inzage, wijziging of verwijdering van jouw persoonsgegevens. De wettelijke reactietermijn op een dergelijk verzoek is 1 maand.

Welke rechten heb je volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

- op informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens
- op inzage in je gegevens
- op correctie van je gegevens als deze incorrect zijn
- op verwijdering van je gegevens
- op beperking van de gegevensverwerking
- op overdracht van je gegevens
- Je hebt het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming

Klacht indienen bij de toezichthouder.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (de AP). Dat kan via de website van de AP.

Voor vragen of opmerkingen:

Telefonisch: +31(0)6 24 57 2002
Per e-mail: remco@rdv4hire.nl
Schriftelijk: RDV4HIRE – Markengouw 281, 1024 EB Amsterdam the Netherlands.

Privacyverklaring - Laatste aanpassing: 24 mei 2018